Du er her: 

Gravsted for de anonyme

Erik Heide viser det nye gravsted frem

Nu står det færdigt, det nye gravsted til brug for de af vore afdøde medlemmer, der ønsker at blive begravet anomymt. Erik Heide har, som så ofte før, været os behjælpelige med udformning af gravpladsen, hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er en gave at kunne tælle en kunstner i international klasse blandt sine medlemmer - og da ikke mindst, når Erik så beredvilligt stiller op og giver sit besyv med.
Men det er jo på den anden side også en af grundtankerne bag vores frimenighed, at alle giver en hånd med, byder ind med hvad man nu måtte kunne, og i det hele taget engagerer sig i sagen.
Tak for det, Erik, og tak til de medlemmerne af menighedsrådet, der på så fornem vis medvirkede til at løse opgaven. 

Del dette: