Konfirmation

Alle kan gå til konfirmationsforberedelse - og blive konfirmeret - i Morsø Frimenighed. For de af jer, hvis forældre er medlem af frimenigheden, er undervisningen naturligvis gratis, mens ikke medlemmer betaler 1000 kroner for at følge timerne i præstegården.

Indskrivningen foregår som regel ved et møde i engang i august måned, og selve undervisningen begynder efter efterårsferien. Og den slutter som regel omkring 1. april, alt efter hvornår påsken ligger det pågældende år.

Undervisningen foregår hver tirsdag morgen. Vi begynder dagen med morgensang i kirken og derefter går vi til konfirmandstuen hvor vi taler om forskellige emner. Fortællinger, film og især bibelhistorie er en meget vigtig del af undervisningen.  Vi  kan diskutere alt mellem himmel og jord, om hvem Gud mon er - og Jesus - og Helligånden. 

Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er også det ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter, at du er hans barn. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet, og til at Gud er en del af dit liv.

Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen i Morsø Frimenighed foregår som regel tirsdag morgen, kl. 08.00-09.30, og undervisningen foregår i konfirmandstuen og i kirken.

Når du ”går til præst”, lærer du selvfølgelig en masse forskellige ting om biblen, og om Gud og Jesus, om kirken, om kirkegården.  Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om livet og døden - og om livet på trods af døden.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 5 gudstjenester i løbet af tiden op til din konfirmation. 

Sådan foregår selve konfirmationen

På selve konfirmationsdagen ankommer konfirmander og deres familier i god tid og sætter sig ind i kirken sammen, midt iblandt jeres familie, gæster og alle de andre kirkegængere.

Konfirmationen er en helt almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salmer som vi synger sammen og læsninger fra Bibelen. Eneste forskel er, at I skal konfirmeres netop den dag.
Så holder præsten en prædiken over dagens evangelium, altså tekststykke fra et af de 4 fire evangelier. Og derefter synger vi endnu en salme.

Så kommer selve konfirmationen, der foregår oppe ved alteret, når præsten har fortalt om, hvordan Jesus Skærtorsdag spiste med disciplene for sidste gang og dér indstiftede nadveren med brød og vin.
I konfirmander og jeres forældre er de første, der får lov at komme til alters den dag. I knæler alle ved alterskranken. Præsten siger så konfirmandernes navne efter tur - og velsigner hver enkelt af dem.

Når du er blevet konfirmeret, sætter du og din familie jer ned på jeres plads igen, og alle dagens konfirmander går ud af kirken sammen med præsten - lige før resten af menigheden.

 

 

Hvornår ligger selve konfirmationen

I Morsø Frimenighed har vi fra gammel tid haft den skik, at familierne selv må bestemme, hvilken søndag / helligdag, man ønsker at få sit barn konfirmeret på, når blot det ligger mellem påskedag og pinsedag.

I praksis betyder det, at familierne breder sig ud over især 4 gudstjenestedage: Påskedag, Bededag, Kr. Himmelfartsdag og Pinsedag.
Alle dage ligger  gudstjenesten kl. 10.00