Konfirmation

Alle kan gå til konfirmationsforberedelse - og blive konfirmeret - i Morsø Frimenighed. For de af jer, hvis forældre er medlem af frimenigheden, er undervisningen naturligvis gratis, mens ikke medlemmer betaler 1000 kroner for at følge timerne i præstegården.

Indskrivningen foregår som regel ved et møde i engang i juni måned, og selve undervisningen begynder i september måned. Og den slutter som regel omkring 1. april, alt efter hvornår påsken ligger det pågældende år.

Undervejs skal vi på dagsudflugt til bl.a. Aggersborg og Viborg, mødes til en fredags filmaften med pizza og pakkeleg og diskutere alt mellem himmel og jord, om hvem Gud mon er - og Jesus - og Helligånden. Og vi slutter af med en weekend i København, hvor vi er rundt og se, hvordan det er at være kirke og kristen i landets største by.

Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er også det ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter, at du er hans barn. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet, og til at Gud er en del af dit liv.

Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen i Morsø Frimenighed foregår som regel tirsdag morgen, kl. 08.00-09.30, og undervisningen foregrå i konfirmandstuen, når vi da ikke lige er ude af huset.

Når du ”går til præst”, lærer du selvfølgelig en masse forskellige ting om biblen, og om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner - og uvenner. Om at være helt vild glad, men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation, blandt andet den særlige musikgudstjeneste den 3. søndag i advent i december, som vi kalder for "De 9 læsninger", og hvor konfirmanderne står for al oplæsningen i kirken.

Sådan foregår selve konfirmationen

På selve konfirmationsdagen ankommer konfirmander og deres familier i god tid og sætter sig ind i kirken sammen, midt iblandt jeres familie, gæster og alle de andre kirkegængere.

Konfirmationen er en helt almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salmer som vi synger sammen og læsninger fra Bibelen. Eneste forskel er, at I har en del sommerfugle, der rumsterer rundt i maven.
Så holder præsten en kort prædiken over dagens evangelium, altså tekststykke fra et af de 4 fire evangelier. Og derefter synger vi endnu en salme.

Så kommer selve konfirmationen, der foregår oppe ved alteret, når præsten har fortalt om, hvordan Jesus Skærtorsdag spiste med disciplene for sidste gang og dér indstiftede nadveren med brød og vin.
I konfirmander og jeres forældre er de første, der får lov at komme til alters den dag. I knæler alle ved alterskranken. Præsten siger så konfirmandernes navne efter tur - og velsigner hver enkelt af dem. Bagefter siger præsten, hvis I har aftalt det på holdet, et lille bibelvers – jeres holds helt eget konfirmationsord, som I kan tage med videre ud i livet

Når du er blevet konfirmeret, sætter du og din familie jer ned på jeres plads igen, og alle dagens konfirmander går ud af kirken sammen med præsten - lige før resten af menigheden.

Hvornår ligger selve konfirmationen

I Morsø Frimenighed har vi fra gammel tid haft den skik, at familierne selv må bestemme, hvilken søndag / helligdag, man ønsker at få sit barn konfirmeret på, når blot det ligger mellem påskedag og pinsedag.

I praksis betyder det, at familierne breder sig ud over især 4 gudstjenestedage: Påskedag, Bededag, Kr. Himmelfartsdag og Pinsedag.
Alle dage ligger  gudstjenesten kl. 10.00