Dåb

Ved dåben bliver vores børn optaget i den kristne menighed. Først og fremmest selvfølgelig i Morsø Frimenighed, men i videre forstand også i det store, kristne fællesskab ud over hele Kloden.

Også derfor er det en rigtig festdag, hver gang vi bærer et lille barn til vores smukke døbefont.
Barnet bliver døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn til at bære den kristne tro med sig i bagagen resten af livet.

Vi ser dåben som livets store gave fra Gud til sin skabning - vi mennesker - og som forældre eller faddere siger vi ja tak til gaven på barnets vegne.

Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen.

Når I har fået et barn, som I gerne vil have døbt, så kontakt præsten. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben og dåbssamtalen, hvor I gennemgår, hvad der skal ske i kirken, og hvor præsten fortæller mere om dåben og dens betydning.

 

 

Sådan foregår dåben

En dåb i Morsø Frimenighed er en del af vores gudstjeneste om søndagen kl. 10.00.

I er med fra gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.

Efter den fjerde salme, der ligger lige efter prædikenen, er det blevet tid til selve dåben. Så bliver I forældre med jeres barn og fadderne kaldt hen til døbefonten. Alle de tilstedeværende børn bliver også opfordret til at komme med hen til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.

Præsten siger først en tak til Gud og læse et par udvalgte steder fra Biblen, bl.a den beretning fra Markus evangeliet, hvor Jesus siger ”Lad de små børn komme til mig” og dermed gør det helt klart, at når han siger, at alle er velkomne, så mener han alle!.

Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

Først spørger præsten: ”Hvad er barnets navn”.
Den, der bærer barnet, svarer ved at sige barnets fulde navn.
Præsten gentager så barnets fulde navn og fremsiger derefter trosbekendelsen:

"Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv."

Og derefter spørger han den, der bærer barnet: "Vil du døbes på denne tro?"
Hvortil mor eller far eller gudmor svarer med et højt og tydeligt: "Ja!"

Præsten øser nu lidt vand på barnets hoved tre gange - for Gud, søn og Helligånd – og så velsigner han barnet.

Til sidst konstaterer præsten, at vi nu alle: forældrene, fadderne og øvrige kirkegængere kan bevidne, at barnet er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn - fuldstændig som det skal være!

Så fortsætter gudstjenesten, og når den slutter med brusende orgelmusik, går I som dåbsfamilie - og som de første - ud af kirken sammen med præsten.

Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale ved våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille guldklump.

Navnet:
Loven siger, at jeres barn skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen. Derfor skal I ikke vente for længe med dåben. For når den er vel overstået, sender præsten en såkaldt "dåbsanmeldelse" til Folkekirkens kirkekontor der hvor I nu måtte bo. Så sørger de for det fornødne papirarbejde.


Faddere:
En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt, og I skal være klar med navne og adresser til dåbssamtalen sammen med præsten. Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.