Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i Ansgarskirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i vores smukke kirkerum, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.

For at blive gift i Morsø Frimenighed kræver det, at den ene af jer - eller I begge - er medlemmer.

 

 

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der nogle praktiske ting, I skal have på plads:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til Morsø Frimenighed for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Ansgarskirken, hvis den ene af jer eller I begge er medlem. 

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra den kommune, hvor I har bopæl, som I har med til samtalen med præsten. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring.

Vælg to vidner: Da jeres vielse har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser skal fremgå af det, der hedder ægteskabsbogen, som præsten efter jeres vielse sender til kommunen, der så udfærdiger en vielsesattest til jer.

Vælg navn: Hvis en af jer eller eventuelt I begge vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I lige forhøre jer ad på kommunen, hvordan det foregår, og så vil de hjælpe jer. I skal også huske at sige det til præsten under samtalen, for det skal fremgå af ægteskabsbogen, som præsten udfærdiger, og som både I og jeres to vidner underskriver umiddelbart efter vielsen - altså før, I skal videre til jeres store festmiddag.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Morsø Frimenighed bliver inviteret til en samtale med præsten, enten henne i præstegården eller hjemme hos jer selv.
Samtalen har to formål: I skal tale om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen.
Men undervejs i samtalen skal vi naturligvis også tale om, hvad et ægteskab egentlig er. Og hvad der er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens han beder for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.