Begravelse

Når vi mister et menneske, vi elsker, har vi brug for trøst og tryghed. Vi har brug for et ritual, der kan skabe en ramme, vi kan læne os op ad, når sorgen skyller ind over os. Vi har brug for et ord, der kan trøste og måske lindre smerten. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I Ansgarskirken er der plads til alt det, for vores kirkerum har i snart 150 år lagt ryg til et budskab, der netop handler om liv og død. Og Gud og os!.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er I pårørendes afsked med jeres afdøde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Til højtideligheden kan vi sammen mindes det liv, der er levet. Og vi kan - og skal - sige tak og prøve at få sat ord på nogle af de mange følelser.

Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.


Samtale med præsten

Før begravelsen har I pårørende en samtale med præsten, hvor vi sammen forbereder begravelsen / bisættelsen.

Vi taler jeres eventuelle ønsker igennem, vælger salmer og aftaler alt det praktiske.
Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han eller hun gerne vil have højtideligheden til at forløbe.
Uanset hvad finder vi ud af det sammen.

Præsten vil naturligvis også gerne høre lidt om jeres kære, der er gået bort.

Samtalen kan også være et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Hun har faktisk en del erfaring i det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Det skal du gøre

I timerne og dagene umiddelbart efter et dødsfald skal man som pårørende - midt i sorgen - tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

De fleste bedemænd er yderst behjælpelige med disse formelle ting, men ellers finder du blanketten ”anmodning om begravelse eller ligbrænding” på https://www.personregistrering.dk

Som pårørende skal I desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, his ikke allerede vedkommende har givet udtryk for et ønske desangående.

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde praktiske råd til pårørende, og du er mere end velkommen til at søge hjælp og vejledning hos præsten.