Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Årets konfirmander


Påskedag søndag den 16. april kl. 10.00

Luna Lund Fredholm, Nykøbing M

Magnus Hellegaard Bull, Erslev

Marcus Bæk Poulsen, Solbjerg

Aksel Kjeldahl Larsen, Nykøbing M

Elise Bukhave Morgan, Erslev

 

Bededag fredag den 12. maj kl. 10.00

Jens Bukh Villesen, Nykøbing M

Nikoline Pedersen, Øster Jølby

Anders Kjær Lyndrup, Erslev

 

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 25. maj kl. 10.00

Ida-Kirstine Ravn Sørensen, Bjergby

Frederik Ralf Nielsen, Nykøbing M

Maria Cecilia Andersen, Øster Jølby

 

Pinsedag søndag den 4. juni kl. 10.00

Neija Kærgaard Iversen, Skallerup

Mathias Svane Bekhøj, Øster Jølby

 

 

Årsmøde i valg– og frimenighederne


Den 20. –21. maj 

Galtrup Musik og Idrætsefterskole, Ansgarskirken 

Vi er værter ved årsmødet i Foreningen for grundtvigske valg og frimenigheder, hvilket vi sidst var i 1996. Menighedsrådet har besluttet, at vi i år yder tilskud til alle af menighedens medlemmer, der vil være med til at fejre vores forenings store komsammen med gode foredrag, festmiddag og koncert i Ansgarskirken lørdag aften, gudstjeneste og generalforsamling søndag, så at I kun betaler halv pris af alle herlighederne, nemlig 250 kroner, hvilket indbefatter alle måltider, koncert lørdag aften med mere.

 

Program d. 20. maj

 • 14.00: Ankomst til Galtrup Musik og Idrætsefterskole, indkvartering
 • 15.00: Kaffe og kage i spisesalen
 • 15.30: Foredrag: ”Jeg tror, der lever et barn dybt inde” –om nysgerrighedens poetiske dannelseskraft, ved kommende forstander for Testrup Højskole, Simon Axø
 • 18.00: Festmiddag på Galtrup Efterskole med nogle af vores landsdels forrygende råvarer
 • 21.00: Koncert i Ansgarskirken med Den Danske Salmeduo, der vil præsentere os for deres meget roste cd med salmer af Luther
 • 22.30: Aftenhygge på efterskolen.

 

Program d. 21. maj

 • 07.30: Morgenmad på Galtrup Efterskole
 • 09.00: Gudstjeneste i Ansgarskirken med en hurtig kop kirkekaffe udenfor kirken bagefter
 • 10.30: Generalforsamling på Galtrup Musik og Idrætsefterskole med dagsorden ifølge vedtægterne for Foreningen af Grundtvigske Valg– og Frimenighede
 • 13.00: Frokost på Efterskolen
 • 14.00: Tak for denne gang (dog har de af vore gæster, der ønsker en kort rundvisning på Mors mulighed for at få dette)

 

Tilmeldingsfrist er mandag den 10. april, og når I tilmelder jer, skal I samtidig indbetale de 250 kroner via netbank til Morsø Frimenigheds konto i Jyske Bank:Reg.nr. 9100 Kontonr.: 4502415668.

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk