Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Sommermøde i naturens tegn


Søndag d. 5. juni kl. 14.00

Ansgarskirken og præstegårdens have

Morsø Frimenigheds Sommermøde ligger som sædvanlig på Grundlovsdag, den 5. juni. I år er det en søndag, og vi mødes derfor i kirken til en gudstjeneste kl. 14.00, hvorefter vi går ned i præstegårdens have for at nyde ikke bare det strålende solskin, men også kaffen og kagen.

Prædikant og foredragsholder ved årets sommermøde er dr. theol. Ole Jensen, Hurup. Ole Jensen er tidligere professor i teologi og dertil en meget benyttet og folkelig foredragsholder med solid faglig baggrund. Det er sagt om ham, at han kan tale jævnt om alt det høje, men han kan så sandelig også tale fængslende om det jævne, der jo dog udgør størstedelen af vores tilværelse. Således også denne Grundlovsdag, da Ole Jensen vil holde foredraget: ”Agtelsens natursyn. Om at beskytte skaberværket”.

Ole Jensen er også forhenværende domprovst i Maribo, forstander for Grundtvigs Højskole Frederiksborg og rektor for Præsternes Efteruddannelse. Han har desuden været medlem af Det etiske Råd, og hans skribent- og foredragsvirksomhed er efterhånden blevet ganske omfattende. Således er Ole Jensen bl.a. kendt for bøgerne: ”I vækstens vold”, 1976, ”Dansk kristendom”, 1983 og ”Historien om K. E. Løgstrup”, 2007.

Alle er velkomne til en herlig sommerdag med noget nærende til både hovedet og maven.

 

 

Konfirmander forår 2016

Fredag d. 22. april kl. 10.00: Bededag 

Simon Stentoft Svenningsen, Boddum, går i Hurup Skole

Tobias Hvidbjerg Nielsen, Ejerslev, går i Øster Jølby Friskole

Frederik Bek Frøslev, Redsted, går på Dueholmskolen

Jonas Møller Madsen, Øster Jølby, går i Øster Jølby Friskole

 

Torsdag d. 5. maj kl. 10.00: Kristi Himmelfartsdag 

Frederik Krog, Bjergby, går på Dueholmskolen

Andreas Holst Kristensen, Bjergby, går i Bjergby Friskole

William Kortbæk Saaby, Solbjerg, går på Dueholmskolen

Simon Karsbek Andersen, Bjergby, går i Bjergby Friskole

Lea Kristensen, Rakkeby, går på Dueholmskolen

 

Søndag d. 15. maj kl. 10.00: Pinsedag 

Sofia Elisabeth Viftrup Kjeldsen, Torup, går i Øster Jølby Friskole

Mikkel Svane, Bjergby, går i Bjergby Friskole

Nanna G. Skouboe Futtrup, Øster Jølby, går i Øster Jølby Friskole

Nikolai Moreau Krog, Bjergby, går i Bjergby Friskole

Emmy Marie Veje Klausen, Bjergby, går i Bjergby Friskole

Lina Skov Nielsen, Tødsø, går i Øster Jølby Friskole

Marcus Agger Bech, Hvidbjerg, går på Dueholmskolen

Malte Houe, Nykøbing M., går i Øster Jølby Friskole

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk