Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Thy Kammermusikfestival


Lørdag den 27. august kl. 15.00 i Ansgarskirken 

Igen i år lægger Thy Kammermusikfestival vejen forbi Øster Jølby og Ansgarskirken. Årets koncert har et program, der består af to af musikhistoriens store strygesekstetter. Først gælder det vores egen Niels W. Gades ”Strygesekstet i Es-dur opus 44”

Efter pausen gælder det den russiske komponist Peter Tjajkovskijs strygesekstet opus 70 med tilnavnet ”Souvenir de Florence” (til minde om Firenze).

Den internationale sekstet, der vil fremføre Niels W. Gade og Peter Tjajkovskijs værker er Philip Zuckerman (Sverige og USA) og Morten Lyngs (Danmark) på violin, Gabriel Uhde (Tyskland) og Péter Pál Lukács (Ungarn) på bratsch, Morten Zeuthen (Danmark) og Kristina Winiarski (Sverige) på cello.

 

 

Sommerudflugt til Bering og Moesgaard Museum


Søndag den 28. august kl. 7.30 

Årets udflugt ligger som sædvanlig på den sidste søndag i august måned, og det vil her i 2016 sige den 28. august. Men dermed er det også slut med det sædvanlige, for i år skal vi tidligt op, så vi kan komme med bussen fra p-pladsen ved graverhuset allerede kl. 07.30. Den tidlige afgang skyldes, at vi skal nå ned til Bering Valgmenighed ved Århus, hvor vi skal deltage i gudstjenesten kl. 10.00. Prædikant denne 14. søndag efter trinitatis er valgmenighedens præst, Margrethe Barfoed.

Når gudstjenesten er færdig skal vi høre om denne spændende valgmenighed og deres historie. Derefter går vi over i forsamlingshuset, hvor vi skal spise en dejlig middag og have en kop kaffe og en småkage. Så sætter vi os i busserne igen og kører ud til Moesgaard Museum, hvor vi skal se de nye museumsbygninger, der bl.a. rummer den meget roste udstilling om romertidens gladiatorer. Når vi har kæmpet med tilstrækkeligt mange løver og mærket nok til historiens vingesus, sætter vi os i bussen igen og kører hjem, så vi kan være hjemme igen senest kl. 18.00.

Turen kommer i år til at koste 300 kroner pr. deltager, og prisen inkluderer bustransport, middag med drikkevarer og entré på Moesgaard Museum.

Pris 300 kr. Tilmelding kan ske til Ole på menighedens fastnetnummer: 9774 1014, mobilnummer: 3064 2125 eller mailadressen: olekobbelgaard@gmail.com

 

 

Nyt fra menighedsrådet


Da medlemstilslutningen fortsat er dalende i frimenigheden, og økonomien derved vil komme under pres, har menighedsrådet besluttet, at der fremover kun er plads til én præst. Det betyder, at Peter Haandsbæk Jensen fratræder som hjælpepræst med udgangen af november 2016.

Ole Kobbelgaard er indforstået med, at han derved er alene om jobbet som præst. I ferier og på fridage vil der dog være afløsere på.

Menighedsrådet håber med denne løsning at have handlet på en økonomisk ansvarlig måde til gavn for Morsø Frimenighed i fremtiden.

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk